Optimalizácia

Čo získate?

 • komplexnú správu a starostlivosť o vaše telekomunikačné služby,
 • detailný prehľad o nákladoch za telekomunikačné služby, 100% objektivitu pri posudzovaní riešení pre vaše podnikanie
 • sme nezávislá spoločnosť (nezastupujeme žiadneho operátora),
 • nové možnosti, ktoré vám neposkytne žiadny telekomunikačný operátor. Len my vám poskytneme prístup k informáciám od všetkých poskytovateľov telekomunikačných služieb a možnosť kombinovať jednotlivé služby tak, aby sme spoločne vybrali to najvhodnejšie riešenie pre vás,
 • profesionálny prístup odborníkov v danej oblasti.
NEMUSÍTE STRÁCAŤ ČAS ŠTUDOVANÍM PRODUKTOV A SLUŽIEB
JEDNOTLIVÝCH OPERÁTOROV. UROBÍME TO ZA VÁS!

Čo zabezpečíme?

 • kompletnú administráciu spojenú s telekomunikáciami (mobily, pevné linky, internety, monitoring),
 • optimalizáciu telekomunikačných služieb na mesačnej báze s víziou do budúcnosti,
 • kontrolu nákladov na telekomunikačné služby,
 • pravidelnú mesačnú kontrolu správnosti vystavených faktúr od operátora,
 • riešenie problémov s telekomunikačným operátorom,
 • reklamácie služieb u telekomunikačného operátora,
 • sledovanie konca viazaností jednotlivých telefónnych čísiel,
 • vyjednávanie najvhodnejších cenových, dodacích a servisných podmienok,
 • nákup hardware (mobily, modemy a iné zariadenia),
 • prípravu cenových ponúk podľa požiadavky klienta,
 • aktívne sledovanie telekomunikačného trhu a reagovanie na neustále zmeny,
 • poradenstvo pri výbere nového mobilného zariadenia, prípadne nového telefónneho čísla, obnova paušálu – poradenstvo pri výbere pre vás najoptimálnejšieho mesačného programu, príp. „podpultovej ponuky“,
 • telefonickú pomoc pri riešení neštandardných situácií,
 • mesačné reporty podľa požiadaviek klienta premietnuté do jednoduchej prezentácie.