Úspora po roku spolupráce

 

15.10.2013 - Lukáš Hopják

Takto pred rokom sme sa 1.krát stretli s klientom s väčším počtom mobilných čísiel, ktorému v tom čase prišla od telekomunikačného operátora celková mesačná faktúra vo výške 3 153 eur.

Za ten rok spolupráce sme upravili jednotlivé programy podľa reálnej spotreby, kontrolovali faktúry a reklamovali chyby vo fakturácií od telekomunikačného operátora, upravili sa zmluvné podmienky a dnes presne po roku spolupráce prišla klientovi od telekomunikačného operátora celková mesačná faktúra v sume 1 568 eur, čo je o 50% menej (podotýkam za tie isté služby, za taký istý počet aktívnych mobilných čísiel)

Ročná úspora telekomunikačných služieb predstavuje sumu minimálne 19 020 eur!

Náš klient môže použiť ušetrené telekomunikačné náklady na ďalší rozvoj svojho biznisu.